Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за новоиздадени кредитни карти MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold, по време на която клиентите ще получат 10% отстъпка за първата покупка/плащане с картата в България. В допълнение на това, клиентите не дължат такса обслужване до 30 юни 2014 г. 

Промоцията е валидна за нови картодържатели, които са подали искане за издаване на кредитна карта до 15 май 2014 г. 

Отстъпката от 10% за първа покупка/плащане в страната клиентите ще получат обратно по сметката на картата в средата на юли 2014 г., като плащането трябва да е извършено до 30 юни 2014 г. 

С пълните условия на промоцията клиентите могат да се запознаят на сайта на банката www.rbb.bg и на телефон 0700 10 000.

За по-голяма сигурност, притежателите на кредитни карти на Райфайзенбанк могат да получават безплатно известяване чрез SMS или e-mail за всяко плащане в търговски обект или интернет, за теглене от банкомат, за разполагаемия кредитен лимит, както и за внесени или преведени средства по картата, дължимата сума по картата, минимална погасителна вноска и срокa за плащане. 

Услугата е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата на български или английски език.