Мъжете и жените не работят в едни и същи сектори, едни и същи професии или едни и същи работни места, показва анализ, публикуван от Еurofound. Ако сега сте на работа, огледайте се. Има голяма вероятност – подобно на 60% от работниците в ЕС – да сте заобиколени от повече колеги от вашия пол, отколкото от другия пол. През 2021 г. само една пета от нас са работили на работни места със смесен пол, където дяловете на жените и мъжете са приблизително равни. И повечето от нас (66%) имаха шеф мъж. Ако сте жена, имаше поне 50/50 шанс шефът ви да е жена. Само 20% от мъжете работници съобщават, че работят за жена шеф.
 
Работното време е друг голям разделител. Средно в ЕС мъжете прекарват близо шест часа повече на седмица от жените на платена работа: мъжете съобщават, че работят малко над 42 часа на седмица, докато жените работят близо 37 часа. Това до голяма степен се обяснява с факта, че жените са по-склонни да работят на непълно работно време. В ЕС около една трета от заетите жени (28%) работят на непълно работно време; делът на мъжете е 8%.

Разбира се, вечната ирония е, че това не означава, че жените работят по-малко. Европейското телефонно проучване на условията на труд (EWCTS), проведено през 2021 г., задава въпроси за часовете, прекарани в неплатена работа – като домакинска работа, готвене или грижа за деца или роднини. Тук картината се обръща: жените прекарват средно 13 часа повече от мъжете на неплатена работа всяка седмица. Добавете часовете, прекарани в платена работа, и всъщност жените са тези, които в крайна сметка получават по-дълга работна седмица. Техните 70 часа се сравняват с 63 часа на мъжете. Това е общо осем седмици работа на пълен работен ден средно за жените, отколкото за мъжете всяка година.

Това, което е интересно да се отбележи, е, че има някои доказателства, които показват, че ако платената работа се разпределя по-равномерно между мъжете и жените, споделянето на тежестта на неплатените дейности като грижи и домакинска работа също е по-балансирано. Въпреки че има много разлики в платената и неплатената работа между държавите-членки – например разликата в общите часове варира от 3 часа в Люксембург и Франция до 17 часа в Хърватия – държавите с по-малки различия между половете в платената работа също имат по-малки различия в неплатен труд, с ясното изключение на Хърватия.

istock
istock

Фактът, че жените прекарват средно по-малко часове в платена работа, може да бъде една от причините за по-високия дял на жените, които твърдят, че имат по-добър баланс между работа и личен живот (82% от жените в сравнение с 80% от мъжете). Дългите часове платена работа са свързани с по-лош баланс между работа и личен живот. При за тези, които работят повече от 48 часа на седмица, всеки трети съобщава за лош баланс между работа и личен живот. Наличието на добър баланс между професионалния и личния живот обаче не означава, че няма конфликти между професионалния и личния живот – и жените изпитват тези конфликти по-често от мъжете.

Назначават ли жени на ръководни позиции у нас

От една страна, за тях е по-трудно да се изключат. Повече жени, отколкото мъже, се тревожат за работа винаги или често, когато не са на работа (25% срещу 29%). И повече жени се чувстват изтощени, като 28% от тях съобщават, че се чувстват твърде уморени след работа, за да вършат домакинска работа, в сравнение с 21% от мъжете. Това несъмнено е свързано с по-голямата тежест на домакинската работа, пред която са изправени жените: 74% от жените са извършвали ежедневна домакинска работа и готвене през 2021 г. в сравнение с 42% от мъжете.
 
Интересното е, че изглежда работниците не са напълно доволни от статуквото. Съществува широко разпространено желание да се прекарват по-малко часове в платена работа (ако приемем предпочитанията за работно време, изразени от работниците в проучването от 2021 г. като индикация), което потенциално би могло да доведе до по-справедливо разпределение на неплатената работа. 45% от работниците са казали, че биха предпочели да работят по-малко часове. Не е изненадващо, че делът е много по-висок сред работещите дълги часове (и много по-нисък сред работещите по-малко от 35 часа седмично). Въпреки това, дори сред работниците, чието работно време е стандартно 35-40 часа на седмица, 4 от всеки 10 биха предпочели да работят по-малко.
 

istock
istock

Започваме да виждаме и други разлики в предпочитанията на мъжете и жените, когато имат деца. Сред тези с деца откриваме най-голямото несъответствие между средните обичайни часове, отработени всяка седмица, и това, което работниците биха предпочели. И тук мъжете биха искали да намалят работното си време много по-драстично от жените, което предполага, че те изпитват по-голямо напрежение по отношение на организирането на времето си. По-малкото несъответствие сред жените потвърждава идеята, че като цяло жените са свикнали повече да управляват работата и кариерата си според семейните нужди и отговорности, докато мъжете приспособяват тези нужди и отговорности към своята работа и кариера.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg