Над 80% от работниците получават обаждания от шефовете и колегите, свързани с работата, извън нормалното работно време. Това показва проучване, поръчано от Eurofound.

Над 80% от служители в Белгия, Франция, Италия и Испания съобщават, че получават свързани с работата комуникации извън договореното си работно време по време на типична работна седмица. Почти три четвърти казват, че с тях се свързват колеги извън работното време всеки ден или в някои дни. Като почти 9 от 10 работници са отговорили на поне някои от тези съобщения.
 
Новият доклад на Eurofound разглежда въздействието на правото на прекъсване на връзката върху работното време, баланса между професионалния и личния живот и благосъстоянието в четири държави и предлага по-широк анализ на това как е културата на „винаги включена“ кара служителите в Европа да работят допълнителни и често неплатени часове.
 
Изследванията показват, че адекватното прилагане на политиките за право на изключване е от решаващо значение за тяхната ефективност. Около 45% от анкетираните работници отговарят, че в тяхната компания има политика за право на изключване. От тях 80% смятат, че политиката се отнася за тях, но само половината от респондентите в компании с право на политика за изключване знаят, че са предприети действия за нейното прилагане.
 

istock
istock

Най-честите действия са мерки за предотвратяване на доставката на служебни имейли през определени часове. Меките мерки, като обучение и повишаване на осведомеността, се считат за по-малко разпространени от служителите.
 
Много служители изпитват силно чувство за задължение да отговарят на комуникации, свързани с работата извън работното време: чувстват се отговорни за задачите си (82%), желаят да останат „в крак с нещата“ (75%), защото се очаква ( 75%), страхът от отрицателно въздействие, ако не бъде предоставен отговор (61%) и очакването за по-добро развитие в кариерата (50%) са посочени като най-чести причини за това.

Одобриха промените при работата от разстояние

Въпреки че повечето респонденти в проучването са доволни от условията си на работа, около 45% от тях смятат, че контактът им в извънработно време е в ущърб на баланса между работата и личния им живот и тяхното здраве и благополучие, като повече жени, отколкото мъже съобщават за това. По-голям дял от 25- до 39-годишните са отрицателно засегнати, вероятно защото много от тази група имат малки деца. Дистанционните работници също са по-засегнати от тези, които работят изцяло от помещенията на своя работодател.
Докладът заключава, че когато са въведени политики за право на изключване, те имат положителен ефект върху баланса между професионалния и личния живот, здравето и благосъстоянието и цялостното удовлетворение от работата.
 
Доказателствата на ниво компания показват, че прилагането на политика за право на изключване само по себе си е недостатъчно, за да предизвика културна промяна на работното място; политиката трябва да бъде придружена от повишаване на осведомеността, обучение и ефективни мерки за ограничаване на връзките извън работното време по начини, които са съобразени с конкретната работна среда.
 

istock
istock

След нарастването на дистанционната работа по време на пандемията, имаше нарастващ политически дебат около правото на изключване. От 2020 г. шест държави членки са приели или изменили законодателство, съдържащо право на прекъсване (Белгия, Хърватия, Гърция, Люксембург, Португалия и Словакия). Това е в допълнение към държавите, които имат съответното законодателство в сила преди пандемията (Белгия, Франция, Италия и Испания). В тези държави наличните доказателства показват увеличение на секторните споразумения и такива на ниво компания, включващи право на изключване. През януари 2021 г. Европейският парламент прие резолюция по въпроса. Наскоро европейските междуотраслови преговори за социални партньори приключиха без споразумение.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg