По предварителни данни произведената продукция в строителния сектор за 2018 г. е на обща стойност от 14.8 млрд. лв., което спрямо 2017 г. е ръст от над 10%. Тези данни цитираха от Камарата на строителите в България на пресконференция за предизвикателствата и бъдещето на строителния бранш.

Сегментът сградна строителство, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за миналата година в размера на 8.359 млрд. лв. или 56.4% от общата в сектора в разглеждания период.

Произведената продукция в сегмента нараства с 11% спрямо 2017 г.

В „инженерната инфраструктура“ произведената продукция за 2018 г. възлиза на 6.5 млрд. лв. и е с дял от 43.6% от общата в строителството. Спрямо 2017 г. произведената продукция в сегмента нараства с 9%.