Проучване на ЕС разкри нови данни за доверието на европейците в Евросъюза, кои са най-оптимистично и песимистично настроените към бъдещето на Европейския съюз страни, подкрепата им за еврото, отношението им към имиграцията, безработицата, изменението на климата…

Това последно стандартно проучване на “Евробарометър“ беше проведено след европейските избори, между 7 юни и 1 юли 2019 г. във всички 28 страни от ЕС и пет страни кандидатки.

В България 55% от гражданите вярват в ЕС, а заедно с Хърватия страната ни отчита най-ниския процент в подкрепа за еврото (20%).

Средното ниво на скептицизъм сред европейските граждани е 34%, сочат резултатите на „Евробарометър“.

Изследването показва, че във всички държави-членки на ЕС, освен една от тях, мнозинството от анкетираните „са оптимисти за бъдещето на ЕС“, а единственото изключение е Гърция (51% песимисти срещу 45% оптимисти).

Високи проценти на „европесимизъм“ се забелязват и във Великобритания (46%, докато оптимистите са все още повече – 47%), Франция (45% срещу 50%), Чехия (43% срещу 54%), Италия (38% срещу 56%).

Най-високи проценти на оптимисти се наблюдават в Ирландия (85%), Дания (79%), Литва (76%) и Полша (74%).

В сравнение с есента на 2018 г. оптимизмът за бъдещето на ЕС е нарастнал в 24 държави-членки на ЕС, особено в Кипър (65%, +12%), Унгария (68%, +11%), Дания (79%, +9% ), Австрия (66%, +8%) и дори „песимистична“ Гърция (45%, +8%).

Оптимизмът обаче е станал по-малък в четири страни: Великобритания (47%, -2%), Швеция (64%, -2%), Чехия (54%, -1%) и Ирландия (85%, -1%).

В 27 държави-членки (в сравнение с 23 държави през есента на 2018 г.) по-голямата част от анкетираните са „доволни от начина, по който демокрацията функционира в ЕС“, като най-високите проценти са в Ирландия (77%), Дания (75%), Португалия (72% ) и Полша (70%). В другия край на скалата са Франция (45%) и Обединеното кралство (46%).

Гърция е единствената държава, в която по-голямата част от анкетираните не са „доволни“ (60% срещу 36%).

Доверието в ЕС се е увеличило в 20 държави-членки, като най-високите са резултатите в Литва (72%), Дания (68%) и Естония (60%). Освен това над половината от анкетираните „са склонни да се доверяват“ на ЕС в Малта (56%). В България и Унгария резултатите са еднакви (55%).

Повечето европейци са съгласни, че „гласът им се отчита в ЕС“. Средната стойност за ЕС достига 56% (+7 процентни пункта от есента на 2018 г.), като най-високите резултати се наблюдават в Швеция (86%), Дания (81%) и Холандия (76%).

В ЕС като цяло подкрепата за еврото е стабилна на 62%.

Мнозинството от анкетираните в 17 държави-членки заявяват, че националната икономическа ситуация е добра. Люксембург (94%), Дания (91%) и Холандия (90%) са страните с най-високи резултати. Най-ниският процент положителни мнения се наблюдава в Гърция (7%), Хърватия и България (и двете 20%).

Голяма част от гражданите на ЕС подкрепят „свободното движение на граждани на ЕС, които могат да живеят, работят, учат и правят бизнес навсякъде в ЕС“ (81%), като във всяка държава-членка на ЕС повече от две трети от анкетираните споделят това мнение, от Литва (94%) до Италия и Обединеното кралство (и двете 68%).

Имиграцията остава основната грижа на равнището на ЕС с 34%, въпреки силния спад (-6 процентни пункта от есента на 2018 г.). Изменението на климата, което беше класирано на пето място през есента на 2018 г., сега е второто най-важно притеснение след силно увеличение. Три притеснения получават еднакви оценки: икономическата ситуация, състоянието на публичните финанси на държавите-членки и тероризма (18%).

Безработицата, която сега е на седма позиция на равнището на ЕС (12%), остава основната грижа на национално ниво (21%, -2 процентни пункта), заедно с повишаването на цените / инфлацията / разходите за живот (21%, непроменени) и здравето и социално осигуряване (21%, +1).

Като цяло ЕК отбелязва, че новото проучване за нагласите на гражданите от европейските страни показва “най-добрите резултати от юни 2014 г.