Въпреки че инфлацията в Европейския съюз през декември като цяло е намаляла, България се нарежда пета по ръст на потребителските цени в Блока, сочат данните в Eurostat. 

Лидери по ръст на инфлацията са Естония, Румъния, Унгария и Латвия, след които се нарежда нашата страна.

Най-малко показателят е нараснал в Гърция, Португалия и Дания. В ЕС като цяло потребителските цени са се понижили с 0.3%, колкото е спадът и сред страните от Еврозоната.

Доколкото има ръст на инфлацията в различните страни, това се дължи основно на ръст на цените в сферата на услугите (0.58 процентни пункта), в енергетиката (0.53 пр.п.) и при храните, алкохола и тютюна (0.34 пр.п.).