Профилът на българският учител е: с висше образование "бакалавър" или "магистър" (93 на сто от учителския персонал), от женски пол (84 на сто от всички учители у нас) и над 50-годишна възраст (48 на сто от българските учители).

Това показват данни от анализ на Евростат по повод днешния 5 октомври, който се отбелязва като Световен ден на учителя в над 100 страни по света от 1994 г. по инициатива на ЮНЕСКО.

Данните на Евростат са за учителите от началното и средно образование в страните-членки на ЕС. България е на трета позиция в ЕС по степен на феминизация на учителската професия в общообразователната система на страните от ЕС - около 84 на сто от българските учители в системата на началното и средно образование са жени, което прави близо 38 хиляди жени-преподавателки.

Страната ни е на втора позиция в ЕС и по застаряване на учителския персонал - около 48 на сто от учителите у нас в началните и средни училища са над 50 и повече години, което е близо 21 хиляди души.

По данни на НСИ у нас през 2015 г. е имало над 45 хиляди учители в 2014 общообразователни училища, където са се обучавали близо 600 хиляди ученици, от които 102 хиляди са били записани в училища в селата.

В страната са функционирали и 70 частни общообразователни училища, където са се обучавали над 7 хиляди ученици.5,7 млн. са учителите в ЕС.

През 2015 г. 5,7 милиона души работят като учители в Европейския съюз, като Евростат отчита бройката на учителите, които работят в началното и средно образование. От тази бройка около 500 хиляди са учителите в ЕС до 30 години, а около 2 милиона са учителите над 50-годишна възраст.

Около 570 хиляди от преподавателите в ЕС са навършили 60 години, като най-високи проценти в тази възрастова група са открити в Италия - 18 на сто и Естония - 17 на сто. Най-феминизирана е учителската професия в Латвия - 87 процента и Литва - 85 процента.

На трета позиция е България с 84 процента учителски състав от дами, а на четвърта позиция е Естония - 83 на сто. За съседите ни статистиката е следната: в Гърция и Македония - около 65 от учителите са жени, в Сърбия - 70 на сто и в Румъния - 75 на сто.

Италия е страната в ЕС с най-застаряващ учителски персонал - над 57 процента от учителите там са на 50 и повече години. България е на втора позиция с 48 на сто застаряващ учителски персонал. На следващите позиции са трите балтийски страни Латвия, Литва и Естония с около 46 на сто застаряващ учителски персонал.

В съседна Гърция учителите над 50 години са около 40 на сто от общия персонал, в Румъния - 28 на сто, а най-малко сред съседните ни страни са възрастните учители в Македония - едва 22 процента.

Най-нисък процент застаряващи учители е отчетен в Малта - 13 на сто, Великобритания и Люксембург - по 20 на сто, отчита Евростат.