Може би ще прозвучи необичайно и вероятно трудно ще предизвика сериозно внимание подобна идея, но наистина възможността заслужава поне да бъде проверена. Обичайно свързваме дебитната карта като банков продукт, с който можем да изтеглим пари в брой, а вече все по-често и да заплащаме стоки и услуги.

Обичайно също така свързваме дебитната карта основно с разходи, свързани с нейната употреба. Това не е съвсем без основание, защото такива наистина има. Встрани, обаче остават някои характеристики на тези продукти, които поради незнание често остават неизползвани.

Една такава особеност е, че освен да се правят разходи при употребата на дебитната карта, може и да се спечели. Разбира се тук доходът е условно понятие, защото това не е продукт, чието основно предназначение е такова.

Дебитната карта носи лихва

Да, дебитната карта носи лихва, независимо че като цяло тя е символична.

Според проучване на MoitePari.bg и Пощенска банка голяма част от притежателите на дебитни карти знаят, че сметките, върху които са им издадени картите се олихвяват. Същевременно, обаче не са в състояние да посочат с какъв лихвен процент. Нагласата за нисък доход съвсем закономерно предполага подобен отговор.

Лихва в границите от 0.20% до 1% наистина не са повод за високи очаквания. Тук е мястото да разширим темата за възможностите за доход с дебитна карта. Ниските лихви са неатрактивни, когато става въпрос за обикновена разплащателна сметка, по която например си получаваме заплатата.

От такава сметка не можем да очакваме доход в неговия истински смисъл и за това дебитната карта остава продукт подходящ единствено за теглене на суми в брой и за разплащания.

Съществуват, обаче и други банкови продукти, които са значително по-доходоносни и върху които също могат да бъдат издадени дебитни карти. Такива са например спестовните сметки и е малко известен факт е, че някои банки предлагат издаване на дебитна карта при откриването на такава сметка.

По този начин практически се получава изключително гъвкав продукт, който съчетава едновременно в себе си няколко ценни характеристики: висока лихва (3%-4%), спестовен продукт по който може да се внасят и теглят пари при запазване на високата лихва, непрекъснато разполагане със средствата от сметката, без да се налага да се посещава банката за нужната сума.

По своята същност възможностите за използване на спестовната сметка се доближават до начина на използване на разплащателна сметка. Издаването на дебитна карта улеснява много този процес и най-важното – използват се всички предимства при осигурена висока лихва.

Дебитната карта осигурява отстъпки

Ползването на дебитната карта може да се окаже удачен инструмент, с който да правим покупки и да плащаме услуги. Достатъчно е, когато избираме своята карта или вече имаме такава, да попитаме в банката за т.нар. „програми за лоялни клиенти”.

Със сигурност всяка банка е заинтересована нейните клиенти да бъдат удовлетворени от продуктите й. Възможностите, които дават програмите за лоялност са един от начините да се постигне това.

Най-разпространеният „бонус” е определен процент отстъпка от заплащаната цена. Обикновено отстъпките важат в различни търговски обекти, заведения за хранене, ползване на услуги и т.н.

Практиката е показва, че отстъпките могат да бъдат както символични, например 2-3% при пазаруване в даден магазин, така и значително по-високи, например 10-15 или 20% при плащане с дебитна карта в избрани заведения за хранене. Макар тук да няма доход от дебитната карта над наличността по нея, ползите от програмите за лоялност за безспорни. Все пак всеки разход, който можем да спестим, бихме могли да наречем печалба.

И както добре знаем, дебитните карти са ни познати повече с разходите, ако умело изберем и използваме този продукт, наистина можем да спечелим. А ако печалбата не е толкова висока, то тя във всички случаи ще помогне да бъдат неутрализирани част от съпътстващите разходи.