Много двойки сключват брак без предбрачен договор и се замислят за сигурността на имуществото си на по-късен етап. За щастие има законов начин въпросът да се уреди в и след брака – чрез режим на имуществена разделност. Каква е процедурата за избиране този режим и какво се случва със собствеността при евентуален развод?

В България режим на разделност може да бъде сключен и по време на брака поради приемането на този закон в доста късен етап от демократичното ни развитие, коментира консултант Емилия Иванова. В договора съпрузите могат да се разберат кое ще е лична собственост и кое – обща.

За целта е необходимо да се подпише декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим, която след това се вписва в Агенцията по вписванията. Тази декларация трябва да се предостави в общината, където е сключен бракът.

При режим на разделност правата, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са негово лично притежание, посочва брокер Десислава Щебетовска. Тоест, ако единият съпруг има права върху имущество, той е собственик, той има и правото да се разпорежда с него както намери за добре.

Изключение прави семейното жилище, в което двойката живее, ако то е единствено и за другия съпруг. Тогава ще е необходимо да се вземе съгласието му.

Експертът допълва, че действията на разпореждане със семейното жилище – лична собственост на единия съпруг, се извършват със съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях. Когато липсва съгласие, разпореждането се извършва с разрешение на районния съдия, ако се установи, че не е във вреда на непълнолетните деца и на семейството.

Промяната на законовия режим, изменението и прекратяването на брачния договор се отбелязват в акта за сключване на граждански брак, уточнява Щебетовска. От там служебно общината уведомява Агенция по вписванията и всички промени, касаещи брачните отношения се регистрират в централен електронен регистър. Регистърът е публичен.

При евентуален развод между съпрузите е дадена възможност, ако разводът не е по взаимно съгласие, а по исков ред, всеки съпруг да има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака. Но само доколкото е допринесъл с труд, със средствата си, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин.

 

Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.