С все по-голямата дигитализацията и с протичащата нова индустриална революция (към т.нар. „Индустрия 4.0“) все повече професии са застрашени да изчезнат от пазара на труда. Или поне да спрат да съществуват в сегашния си вид и да спрат да изискват човешки труд.

Американското списание Forbes е определило кои са най-застрашените от промените съвременни професии.

На първо място са фермерите, собствениците на ранчота и като цяло управителите в сферата на селското стопанство. При тях се очаква от 2010 г. до 2020 г. броят на наетите да се понижи с 96 хил. или с 8%. Много по-осезаем обаче ще е спадът на заетите в областта на пощенските услуги и като цяло в администрирането на пратки – с 26.5% или със 139 хил. души. Също с около 26% (или с 42 хил. души) за 10 години ще намалеят шивачите.

От дигитализацията и автоматизацията няма да бъдат подминати също операторите на телефонни централи. От 2010 до 2020 г. прогнозите са броят им да намалее с 33.2 хил. души или с 23.3%. Въпреки че ще е в много по-малка степен (-3.6%), негативна тенденция се очертава и в бизнеса с бързото хранене. За десет години спадът на наетите там се очаква да е с 19 хил. души.

Ето кои други професии ще стават все по-ненужни за бизнеса в  бъдещето: операторите, въвеждащи данни; редакторите и машинописците; продаващите от типа „от врата на врата“, както и продавачите в будките за вестници; инженерите, сглобяващи електрическо оборудване и електронни уреди; служителите в областта на предпечатната подготовка на хартиените издания; продавачите на цветя.