България отбелязва напредък в конкурентоспособността си, но корупцията, неефективната работа на институциите и недостигът на адекватно обучени кадри са основна спирачка за постигане на още по-добри резултати.

Това показва разпространеният вчера Доклад за глобалната конкурентоспособност на държавите за 2016-2017 г., който се изготвя от Световния икономически форум и се публикува веднъж на всеки две години.

Страната ни се е изкачила с четири места в класацията по конкурентоспособност в сравнение с предишния доклад - от 54-то на 50-о място, сред общо 138 държави от цял свят. Преди нас са повечето европейски държави, както и бивши страни от соцблока като Полша (36-о място), Чехия (31-во), Естония (30-о), Литва (35-о) и Латвия (49-о).

Сред други източноевропейски държави обаче изпреварваме Словения (51-ва), Румъния (62-ра), Словакия (65-а), Унгария (69-а) и Хърватия (74-та). Зад нас остават и държавите от нашия регион Македония, Сърбия, Турция и Гърция.

Изкачването в класацията по конкурентоспособност основно се дължи на добрите оценки за макроикономическата среда у нас (42-ро място) и технологичната готовност - 37-о място. В същото време критерии като качество на институциите, инфраструктурата и иновациите продължават да ни дърпат назад. Така например неефективната работа на институциите у нас ни класира на 97-о място.

Причина за тази незавидна позиция са ниските оценки, които Световният икономически форум ни дава за защитата на правото на собственост, в това число и интелектуалната собственост, прозрачността на управленските политики, организираната престъпност, надеждността на полицейските органи.

По всички тези показатели позицията на страната ни пада под 100-о място в общата класация.

Докладът показва още, че правенето на бизнес в България продължава да бъде спъвано и от лошата инфраструктура, заради която ни подреждат чак на 71-во място. Тук освен недоброто качество на пътищата се включва и достъпът до качествено електрозахранване. Страната ни изостава съществено и по един от най-важните критерии за развитието на модерните икономики - иновациите, където заемаме 71-во място. 

са двата най-съществени проблема за правене на бизнес в България, посочени от прКорупцията и неадекватното образование на работната силаедприемачи в анкетите на Световния икономически форум специално за нашата страна. На следващо място са "слабата работна етика на работната сила" и липсата на добра инфраструктура.

Бизнесът дори посочва като бариера за развитие данъчните ставки у нас, но тук се има предвид и осигурителната тежест. Достъпът до финансиране и бюрокрацията са следващите традиционни пречки пред конкурентоспособността на българската икономика. 

В общата класация за конкурентоспособност Швейцария запазва първото си място, а Сингапур и САЩ - второто и третото. Германия и Холандия този път си разменят четвъртата и петата позиция.