За поредна година Световният икономически форум обяви доклада си за глобалната конкурентоспособност (Global Competitiveness Report), който подрежда и най-конкурентоспособните държави в света.

Подреждането обхваща почти 140 държави, подредени според фактори като икономическо развитие, развита инфраструктура, образование, здравеопазване, пазар на труда, иновации, ниво на организирана престъпност, участие на жените в работната сила и други.

Вижте държавите, които попадат в челните 12 места:

12. Дания

Скандинавската държава има високо ниво на заетост и равенство на половете.

11. Норвегия

С високи нива на ползване на технологиите и динамичен бизнес, Норвегия капитализира отлично възможностите на дигиталното развитие, посочва докладът.

10. Финландия

Подходът на Финландия за "подготовката на по-младото поколение за предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция чрез нови учебни методи е особено забележим", се казва в документа.

9. Япония

Успехът на азиатската държава е "до голяма степен обусловен от висококачествена физическа и цифрова инфраструктура, здравословна и образована работна сила и плодородна иновационна екосистема", но тя страда от "постоянно затруднени публични финанси".

8. Великобритания

Великобритания пада с едно място тази година, въпреки че в доклада се казва, че това не с едължи на Брекзит. Резултатът от продължаващите преговори обаче вероятно "още повече подкопае конкурентоспособността на страната", предупреждава СИФ.

7. Швеция

Швеция губи позиции относно развитието на институционалната среда, въпреки че нейната икономика "се представя най-добре в абсолютно изражение по набор от основни изисквания".

6. Хонконг

Хонконг се придвижва напред спрямо 9-ото си място миналата година, което е най-големият скок сред първите 10 икономики тази година. Страната е подпомогната от стабилните финансови пазари и гъвкавата система на труд, но в доклада се казва, че може да се представи и по-добре с впрягането на таланта от работната си сила.

5. Германия

Докладът казва, че "отличното представяне" на страната в областта на иновациите и нейната бизнес екосистема са "особено забележителни".

4. Холандия

Силната образователна система и високото ниво на техническа подготовка подкрепят успеха на страната в класацията.

3. Сингапур

Градът-държава се представя добре, въпреки че в доклада се казва, че макроикономическата среда е влошена от нарастващия държавен дълг, който е сред най-високите в света, измерен като дял от БВП.

2. САЩ

Въпреки че се нареждат почти най-отпред в класацията, САЩ се представят лошо по "основни изисквания" като сферите на здравеопазване и началното образование, посочва докладът.

1. Швейцария

Швейцария запазва първото си място в подреждането, което заема от 2012 г., със силни резултати по почти всички показатели. Тя държи номер 1 по иновации, бизнес развитие и ефективност на пазара на труда.

 Къде е България?

Страната ни заема 49-о място в подреждането, като се придвижва с едно място напред спрямо предходната година. По основните показатели обаче страната ни е на 59-о място (институции – 98-о, инфраструктура – 76-о, макроикономическа среда – 25-о и здравеопазване и основно образование -68-о ). На 50-о място е по ефективност и на 73-о по иновации. Както е видно, изоставаме в доста от показателите, за сметка на макроикономическата среда, където сме в Топ 25 в света.

Цялото подреждане и доклада може да видите ТУК.