Въпреки намеренията на управляващите да ограничат корупцията и да направят по-ефективно харченето на пари, провеждането на обществени поръчки у нас остава дейност с висок риск.

През 2017 г. са проверени общо 1138 търгове на различни министерства, фирми, общини, агенции и др. на обща стойност 1.26 млрд. лв. и при 39% от тях са открити нарушения.

Това разкрива годишният отчет на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Същият е и делът на поръчките с нарушения през предходната - 2016 г., което означава, че за цяла година не се е променило нищо. Почти същият е и размерът на нарушенията при търговете през 2015 (41%) и 2014 г. (38%), пишат от Института за пазарна икономика (ИПИ).

От 445 поръчки с нарушения около половината, или 229 (20% от проверените), са със съществени нарушения, а другата половина, 216 (19% от проверените) - с процедурни.

Именно първата група ясно показва дълбоко вкоренения порок на системата за обществени поръчки - неспазване на свободната конкуренция, равнопоставеността, публичността и прозрачността на процеса, отбелязват от ИПИ. Те са на стойност от 164 млн. лв. и включват договаряне без обявление, поставяне на условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, сключване на анекси, с които са изменени цени, срокове, и др.

По традиция най-проблемни са общинските търгове - 42% от тях, и са на стойност 337 млн. лева. По време на финансовите инспекции инспекторите са успели да предотвратят вреди за 4.5 млн. лева, което показва ползата от навременния контрол, коментират от ИПИ.

През пролетта ГЕРБ предложиха класирането по обществените поръчки да не може да се обжалва от всеки заинтересован кандидат или участник. Лично премиерът се възмути, че държавата е саботирана от умишлено обжалване. 

На свой ред вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че не може фризьорски салон да участва в обжалване за магистрала и обеща тази практика да се преустанови.

В крайна сметка обаче депутатите приеха доста неясни текстове срещу порочното обжалване, което на практика съществува и в момента.

Фирмите, които участват в процедури за обществени поръчки, както и техните представители вече ще са длъжни да упражняват процесуалните си права "добросъвестно", иначе ще носят "отговорност за нанесени вреди по общия исков ред", решиха депутатите. Текстът бе приет въпреки коментарите на юристи, че и в момента законодателството предвижда възможности да се наказват фалшивите оплаквания. 

За нарушенията АДФИ е съставила 23 акта срещу 39 длъжностни лица за вреди на стойност над 1 млн. лева. Би било добре, ако отчетът на агенцията включваше и информация за наложените в предходни периоди глоби и санкции, както и развитията по поръчките, изпратени до прокуратурата, отбелязват от ИПИ.