Производствените цени в България се понижиха през декември 2018 година спрямо ноември за пети път от последните шест месеца, докато растежът на годишна база продължи да отстъпва рязко от върховете, достигнати през юни, показват данни на Националния статистически институт, които са предпоставка за известно по-нататъшно отслабване на потребителската инфлация в страната.

Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижи през декември с 0,7% спрямо ноември, когато се понижи с 0,3 на сто.

По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - понижение с 1,1%, докато цените в добивната промишленост се повишават с 0,1%, а при производството и разпределението на електрическа енергия - с 0,4 на сто.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повиши с 2,7%, но след растеж с 3,4% през ноември октомври и след негов силен скок с цели 6,8% през юни (най-солиден растеж на производствените цени от есента на 2012-а година насам).

Това представлява повишение на цените на производител на годишна база за двадесет и пети пореден месец (непрекъснат техен растеж от декември 2016 година), макар и със сериозно отстъпление от тяхното много силно покачване в началото на миналото лято.

По-съществено увеличение на цените с 6,8% спрямо година по-рано беше отчетено при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ, а в преработващата промишленост - с 2,0%, докато цените в добивната промишленост отчетоха намаление с 6,3 на сто.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през последния месец на миналата година се понижи с 0,4% и регистрира повишение на годишна база с 2,9% (спрямо декември 2017-а).

Индексът на цените на производител на международния пазар пък се понижи с 1,2% на месечна и нарасна с 2,4% спрямо декември 2017-а година.

По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ рязко забавяне на декемврийските потребителски цени на годишна база до 2,7% - най-слаба инфлация в нашата страна от месец май 2018-а година.

Днешните слаби данни за производствените цени изглеждат като предпоставка за по-нататъшно отслабване на потребителската инфлация и в началото на настоящата година.