Приходите от нощувки през април достигат 51,7 млн. лв., или с 9,9% повече спрямо април 2018 г., сочат данни на НСИ. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 14,5%, така и от чужди - с 6,0%.

В страната през този период са функционирали 2052 места за настаняване с над 10 легла, или с 0,7% повече в сравнение с миналата година. Броят на стаите в тях е 74,6 хил., а на леглата - 157,9 хил., което е ръст на леглата от 10% спрямо април 2018 г. 

Общият брой на нощувките, регистрирани през април 2019 г., е 962,7 хил., или със 7,6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, където са реализирани 77% от общия брой нощувки на чужди граждани и 36,9% - на българи. 

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15.1% от нощувките на чужди граждани и 31.7% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.9 и 31.4%. 

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2019 г. се увеличава с 4.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 450.7 хил. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2019 г., са 281.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 168.9 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 75.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.