Гражданите ще могат да получат обратно парите си, ако се откажат от полет при заболяване. Разпоредбата важи и за член от семейството, който е трябвало да пътува. когато заболяването е установено от лечебно заведение. Това записаха депутатите с промените в Закона за гражданското въздухоплаване, приети на второ четене, съобщава Дарик.

Ще се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. на въздушен превозвач, който не изпълни задълженията си при отказан достъп до борда съгласно европейска разпоредба. Санкцията е и за въздушен превозвач, който не компенсира пътниците при отказан достъп на борда против тяхната воля.

Глоба от 100 до 1000 лв. е предвидена и в случай, че въздушният превозвач не изпълнява задълженията си за информиране за крайната цена с включените в нея тарифи и такси.

Преди този законопроект да бъде гласуван, депутатите от левицата бойкотираха обсъждането на първо четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане с вносител Министерския съвет.

Първо председателят на БСП Михаил Миков поиска точката да отпадне от седмичната програма, защото чрез преходните и заключителни разпоредби се правят промени в закона за ДДС, а в същото време законопроектът на левицата за поправки в него не успя да мине вчера като точка на опозицията.

Това предложение беше отхвърлено и последва второ - точката да остане като първа за утрешното заседание, което също не беше прието. Председателят на НС Цецка Цачева допусна да започне четенето на доклада на бюджетната комисия по измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане. От левицата отговориха с тропане по банките и заседанието бе прекратено за кратко заради шума.

След подновяването му председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова излезе с предложение, а мнозинството го гласува - законопроектът да влезе за разглеждане в пленарната зала идната седмица.