Общо 154 214 възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания са подкрепени в домовете си с интегрирани здравно-социални услуги. Подкрепата е осигурена с проектите на 234 общини по мярката „Патронажна грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, която е реализирана в четири компонента с общ бюджет от над 161 млн. лв. 

Основната цел на операцията е създаване на мрежа от услуги за подкрепа в домашна среда с акцент върху предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги в домовете на хората в затруднение. Възрастните и хората с увреждания бяха подкрепяни с доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства. Те получаваха и съдействие за навременен достъп до неотложни административни услуги, психологическа подкрепа и консултиране. 

Нова схема източила 5 милиона лева от здравната каса

В разгара на пандемията, предизвикана от COVID-19, мярката беше надградена с възможности за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, с цел превенция от заразяване с коронавирус. Дейностите включваха дезинфекция на сградите на социалните услуги, тестване на персонала и потребителите, преграждане на помещения с цел изолиране на заразени потребители, осигуряване на допълнителни възнаграждения за персонала за извънреден труд.

istock
istock

Подкрепата за възрастните и хората с увреждания продължава и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. С обявяването на първата мярка за новия програмен период „Грижа в дома“ продължи предоставянето на мобилни здравно-социални услуги в домовете на хората в затруднено положение. В момента 229 общини в Република България изпълняват проекти на обща стойност близо 150,9 млн. лв.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg