Обществените  телефонни  апарати,  телефонният  указател  и телефонните  справочни  услуги  да отпаднат, предлага Комисията за регулиране на съобщенията в свой проект на решение, качен за обществено обсъждане.

Според КРС крайните  потребители  разполагат  с все  по-благоприятни условия за разговори, не само в мрежата на предприятието, на което са абонат,  а  и  извън  нея. Предлаганите  от абонаментни   планове,   както   и   предплатените такива, включват  голям  или  „неограничен“  брой  „безплатни“  минути. Затова, според комисията, няма нужда да се поддържат обществени телефони.

Анализ на КРС сочи, че има намаление  в  броя  на  абонатите  на  мобилни  гласови  услуги, като основно  влияние  оказва  спадът  на  потребителите  на  предплатени  услуги. Той се дължи от  една страна на предприетите  от мобилните оператори през 2017 г. мерки по деактивиране на предплатени SIM карти на потребители,  които  имат  над  10  регистрирани  на  свое  име  такива, а от друга, е налице миграция от предплатена услуга към услуга по договор.

В периода 2010-2020 г. е регистриран значителен ръст на абонатите на пакетни услуги  с  включен  абонамент  за  мобилна  телефонна  услуга,  като  в  края  на  2020  г. техният брой е 5 889 467, което представлява 74% от общия брой абонати на мобилни телефонни услуги.

Според КРС основните  перспективи  за  развитие  на  сегмента  на  мобилните  телефонни услуги в България могат да се очертаят в следните насоки:

Забавяне в спада на броя на абонатите на мобилна телефонна услуга и ръст в потреблението  на  услугата,  предоставяна  в  пакет  с  други  електронни  съобщителни услуги,  като  най-предпочитаният  вид  пакетна  услуга  ще  продължи  да  бъде  мобилна гласова  услуга  и  мобилен достъп  до  интернет.  Това  се  дължи  на  засилващото  се значение  на  достъпа  до  глобалната  мрежа  за  всички  граждани  на  държавата  с  оглед пълноценно участие в социалния и икономически живот на страната;

istock
istock

Запазване  над  100 %  на  нивото  на  проникване  на  мобилната  телефонна услуга;

Наличие на силна конкуренция между основните предприятия –доставчици на   мобилна   телефонна   услуга   в   страната,   нарастване   на   размера   на   общото потребление  на  мобилна  телефонна  услуга  и  ръст  в  дела  на  трафика  към  други мобилни мрежи в страната (off net);

Ще има ли универсално зарядно за всички смартфони

Ръстът в потреблението на мобилна телефонна услуга се очаква да продължи, но да забави своите темпове, поради достигане зрялост на пазара и предвид влиянието на   ръста   в   проникването   на   мобилен   интернет   и   пряко   свързаните   с   него междуличностни съобщителни   услуги  без  номер10,  предлагащи  възможности  за ползване   на   гласови   услуги,   кратки   текстови   и   мултимедийни   съобщения   и видеоконферентна   връзка,   които   оказват   натиск   върху   традиционните   мобилни телефонни услуги;

istock
istock

Широката  достъпност  на  мобилната  телефонна  услуга  и  предлаганите абонаментни  планове  с  включени  минути  за  разговори  към  национални  мрежи  е значим фактор, който предопределя затихващия с бързи темпове интерес към ползване на обществени телефонни апарати за осъществяване на гласови повиквания.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg