Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР) и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) в обща платформа на адрес https://portal.registryagency.bg.

Проектът е реализиран по Оперативна програма „Добро управление“, съобщават от Агенцията по вписванията.
 
Изграждането на новата платформа цели модернизиране на системите, повишаване на качеството, осъвременяване на приложния софтуер и достигане до високи нива на сигурност и защита.
 
Новият портал ще бъде презентиран на два етапа:
 
1. От 9 юни https://portal.registryagency.bg вече е видим за потребителите, с възможност за регистриране на потребителски профили и присъединяване към тях на електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията или ПИК от НАП.
 
2. На 27 юли - спиране на сега действащите – brra.bg и icadastre.bg и възможност за използване на пълната функционалност на https://portal.registryagency.bg

istock
istock

В периода от 9 юни до 27 юли в модернизирания портал https://portal.registryagency.bg ще могат да се извършват следните дейности:
 

- да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация, да се направи тестово подписване. Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност, проследимост на действията и защита на личните данни съгласно европейската регламентация.
 
- да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси.
 
- да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците /ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация.

Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал. За достъп до функционалностите му, сертификатите трябва да бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г.

istock
istock

- да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки - „Проверка на статус на заявление“ и „Проверка на местонахождение на служба по вписванията“. Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността „Калкулатор за изчисляване на държавни такси“.
 

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници – brra.bg и icadastre.bg.
 
След 27 юли двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите ще следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през https://portal.registryagency.bg.

Заявяваме ПИК на НАП по имейл или с обаждане

Съгласно тарифата за държавните такси събирани от АВ, за използване на услугите се дължи такса, с изключение на държавните институции, които имат право на безплатен достъп. След 27 юли, заплащането на таксите за услугите чрез отдалечен достъп в ИР ще се извършава единствено по електронен път.
 

Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил.
 

istock
istock

Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи.
 
Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри.
 
Единният портал https://portal.registryagency.bg ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.).
 
Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия.
 
 За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg