Близо 40% от българите никога не са се застраховали, а половината от тези, които са го правили, са купували единствено задължителната за водачите на автомобили "Гражданска отговорност". Това показва проучване на сайта за онлайн застраховане 24ins.bg и Брокерс инс.

Като цяло българите не познават видовете застраховки и не са наясно колко струва да застраховаш живота или имуществото си, обобщи резултатите от проучването Ясен Хаджийски от 24ins.bg.

Някои дори възприемат даването на пари за застраховане като вид данък. Вероятно обяснението за тези нагласи е споменът от близкото минало, когато застраховането на жилището беше задължително и се плащаше наведнъж с имотния данък.

За слабата застрахователна култура говорят ред факти. Повече от 10 години обхватът на застрахованите у нас държи много ниски нива, посочи Румен Стайков, управител на Брокер инс.

През 2004 г. съотношението между приходите от продадени полици и брутния вътрешен продукт на страната е било едва 1.89%, а през 2016 г. се е повишило слабо до 2.2%. В същото време в развитите европейски държави този коефициент е 8-10 на сто.

Българите, ако решат изобщо да направят този разход, купуват не повече от 2 типа застраховки, показва проучването. Най-разпространена е задължителната "Гражданска отговорност" (83.2% от направилите застраховки).

След нея са тези за защита на имущество - 23.4%, а "Живот" и "Каско" държат по 20%. Според хората от бранша обаче, ако банките не изискваха при отпускането на кредитите задължително да се сключват застраховките "Живот" и на имущество, обхватите им щяха да са много по-ниски.

Здравна застраховка са си направили 15% от анкетираните, а "Злополука" - едва 10%. 

А в другите страни от Европа е точно обратното - животозастраховането е най-популярно, след това е имущественото и едва накрая идва грижата за автомобила. 

У нас интересът към този начин на защита е пряко свръзан с доходите. Застраховки, различни от "Гражданска отговорност", правят хората с високи доходи. Така например половината от тези, които получават чисто между 1500 и 2000 лв. сключват две до три различни видове застраховки, а всеки четвърти - четири и повече.

При хората с чист доход над 2000 лв. с по две-три застраховки са 70%, а с четири и повече - 30%. На другия край са хората с доходи под 500 лв., където половината изобщо не се застраховат, а една трета са с по една застраховка.

Не всичко обаче опира до цената, казват застрахователите. От една страна голяма част от хората нямат информация и не знаят откъде да я получат. Така например погрешно се смята, че застраховането на имуществото е много скъпо, вероятно съдейки по високите премии, които се плащат за автомобилите. Само срещу 50 - 100 лв. годишно обаче домът може да бъде застрахован от основни рискове, сред които и природни бедствия.

От друга страна е недоверието към тези финансови продукти заради трудноразбираемите договори със застрахователите и честото разочарование, когато, след претърпяна щета, не получиш очакваното обезщетение.

В тези случаи сайтовете за застраховане са много полезни, защото освен сравнение на цените на отделните застрахователи и съвети как да изберем най-подходящия продукт, има и консултации за какви уловки в договорите трябва да внимаваме.