Близо 30 млн. лв. са изнесли в чужбина българските застрахователни брокери през първото полугодие. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор.

"Изнасянето" става чрез сключване на застраховки в полза на регистрирани извън територията на България компании. Така от общо реализирания премиен приход от 376,197 млн. лв., посредниците са продали полици на български компании за 343,443 млн. лв., а сключените застраховки при чужди дружества са на стойност 29,951 млн. лв.

Най-много са продадените полици на застрахователи от Франция и Румъния, към които са заминали съответно 42,5% и 26,7% от събраните от брокерите премии в полза на компании от чужбина.

Най-голям дял от тези полици заемат застраховките "Пожар и природни бедствия" - 26,3%, "Разни финансови загуби" - 19%, и "Злополука" - 16,3%.

Най-често полици на чужди застрахователи у нас купуват фирми, които са собственост на чуждестранни холдинги, обясняват запознати. Така например някои банки си правят полиците при застрахователи, свързани с групата, от която са част самите те.

Под формата на комисиони застрахователните брокери са получили 3,386 млн. лв. от чужбина и 85,473 млн. лв. от България.

Реализираният премиен приход от брокерите през първото полугодие нараства спрямо аналогичния период на 2009 г. с 3,1% в общото застраховане и с 3% в животозастраховането.

Най-голям дял отново имат автомобилните застраховки "Каско" с 44,9% от общия премиен приход, реализиран чрез посредническите фирми и "Гражданска отговорност" с дял от 33,8%.