Нова комбинирана застраховка "Домашно имущество премиум" пусна на пазара "Бул Инс". Продуктът съчетава в себе си покритие срещу рискове, засягащи както сградния фонд, така и движимото имущество като мебели, обзавеждане, електронната техника, като включва в себе си и всички възможни рискове, довели до счупване на стъкла и витрини на апартамента и сградата. Полицата е предназначена за физически лица.

Застраховката се предлага с два вида покритие - "Класик" и "Елит". Първият вариант осигурява защита срещу основните рискове, които биха довели до нарушаване вида и целостта на жилището и движимото имущество в него.

Покритието "Класик" е предназначено за клиентите, целящи заплащането на максимално ниска цена, като за година премията варира от 28 до 63 лв. в зависимост от избраните лимити на отговорност.

Срещу тази сума клиентът получава защита срещу пожар, природни бедствия, наводнения от ВиК инсталацията на съседи, както и отговорност към трети лица. Самото жилище може да се застрахова за суми от 15 до 40 хил. лв. Мебелите може да бъдат оценени от 3 до 7 хил. лв., електронната техника - от 1000 до 500

0 лв. За повреди и счупвания по стъклата застрахованият може да получи от 1000 до 3000 лв. в зависимост от избраното покритие. Освен основните рискове покритието "Елит" включва и специални рискове.

Този вариант на полицата е предназначен за клиентите, целящи да получат максимална застрахователна защита на дома и на движимото си имущество. Тук цената на полицата за година се движи между 119 и 271 лв. в зависимост от избрания лимит. Освен покритите от варианта "Класик" рискове в "Елит" са включени още щети, причинени от вандализъм, удар от пътно превозно средство, земетресение, а също и гражданска отговорност към трети лица за вреди във връзка с изброените рискове с лимит до 2000 лв.

Относно електронната техника покритието "Елит" осигурява обезщетение и при кражби чрез взлом, включително и с използването на техническо средство, а също и повреди, причинени от късо съединение или токов удар. При покритие "Елит" самото жилище може да се застрахова за 40 до 100 хил. лв., мебелите за 5 до 15 хил. лв., електронната техника за 2 до 10 хил. лв., а счупването на стъклата - от 3000 до 10 000 лв.