Сериозно разместване сред застрахователите е настъпило само за три месеца, става ясно от данните на Комисията за финансов надзор.

"Лев инс" е загубила пазарен дял по събрани премии от 11,5% през 2009 г. на 9,3% в края на март 2010 г. Така компанията пада от 3-о на на 5-о място за три месеца.

Намалението в събраните й премии се забелязва още през януари и февруари, когато е изпаднала на 4-а позиция.

Компанията е загубила и лидерските си позиции при "Гражданска отговорност". Дълго време продаваше най-много от този тип полици, но сега е изпреварена от "Булстрад".

От "Каско" най-много приходи в края на тримесечието пък е събрало "Бул инс". Дружеството прави скок до трето място, като вече държи 10,2 на сто от пазара. Пред него твърдо са ДЗИ и "Булстрад".

Общо 342 млн. лв. са приходите на компаниите от общо застраховане, което е спад от 6,8% на годишна база. Все по-голям става делът на "Гражданска отговорност" в тях - 39%. За пръв път тази полица изпреварва по събрани приходи "Каско", които са с 35% дял.

Основната причина е драстичният спад в продажбите на автомобили на лизинг, които задължително се застраховаха. Освен това в кризата много хора се отказаха от доброволната и започнаха да сключват само задължителната полица. Влияние има и лекият ръст в цената на "Гражданска отговорност".