Предлагат нова система за обезщетения при катастрофи. Гаранционният фонд е имал задача да изготви методиката. Подготовката й е възложена на външен консултант. Според плана ще се въведе точкова система при неимуществени вреди. Една точка е равна на минималната работна заплата - през този година тя е 560 лева, съобщи NOVA.

Точковата система няма да важи при смърт на роднини. Запазва се и таванът за обезщетение при смърт на пътя на далечен родственик - 5000 лева.

При обезщетения за имуществени щети ще се взима предвид доходът на пострадалите. Новите правила вероятно ще влязат в сила от следващата година.

„Методиката трябва да обхване критериите, по които да се определят обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесни увреждания или причинена смърт на пътя. Травматичните точки за отделните телесни увреждания са така разчетени, че максималният им брой е 200. Могат да бъдат допълнително коригирани към завишение с определени коефициенти, в зависимост от особеностите на случая. Може да се каже, че има някакъв горен праг”, заяви Константин Велев от Асоциацията на българските застрахователи.

„Стойността на травматичната точка се предлага да се прилага към минималната работна заплата, т.е. 1 травматична точка да е равна на 560 лева. Това дава размера на обезщетението за неимуществени вреди. Към него  се прибавя и обезщетението за имуществените вреди, загуба на доход”, добави Велев.

Единствено при смъртните случаи не се използва точкова система. Румяна Чобанова губи съпруга си при катастрофа на АМ „Хемус” през 2017 г. Тя и детето й все още не са получили обезщетение. Смята, че по новите правила сумата ще бъде по-малка.

„Това, което чувам от другите е между 120-200 хил. лева на човек. Сега новото предложение е някаква смесица между испански и френски модел, пльоснато в България звучи притеснително”, обясни Чобанова.

Намаление в сумите ще има и според Асоциацията на пострадалите при катастрофи. „На пръв прочит между три и пет пъти по-ниски обезщетения. Беше даден пример за единствено дете, при което неговите родители ще получат 75 хил. лева, а ако детето е загинали при катастрофа, съдът би присъдил  150-200 хил. лв. Наследниците на по-бедните ще получават по-ниски обезщетения, наследниците на по-богатите – по-високи”, смята Владимир Тодоров, от Асоциацията при пострадалите от катастрофи.

От Асоциацията на българските застрахователи обясняват, че методиката може да търпи промени. „Проектът е база за разговори оттук нататък ,очевидно там, където има дисбаланси ще бъдат обрани”, увери Константин Велев.

Според застрахователите идеята е съдът да има определени критерии, по които да изчислява вредите, но не е ясно как магистратите ще приемат наредбата и дали ще я прилагат.