Пощенска банка и Булстрад Живот стартираха предлагането на застрахователно-инвестиционен продукт „Еверест V“, като по този начин отговарят на потребителския интерес към финансови решения с потенциал за по-висока доходност.

Новата застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт, е изключителна възможност, която в момента се предлага на пазара единствено от двете компании.*„Еверест V“ е алтернатива на спестовните продукти, която предлага цялостно изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа и възможност за постигане на атрактивна доходност, обвързана с представянето на индекс EURO STOXX 50 ESG (SX5EESG). Той отразява движението на акциите на 50-те водещи европейски компании и движението на икономиката на Еврозоната.

Инвестиционният застрахователен продукт осигурява и покритие върху живота на застрахованото лице при злополука за целия срок на полицата. След изтичане на застрахователния срок клиентите получават първоначално инвестираната сума, увеличена със 145% от положителното процентно изменение на индекса, отчетено между началната и крайната дата за определяне на стойността му. Ако в рамките на този период настъпи събитие, покрито от застраховката, Булстрад Живот изплаща 110% от първоначално инвестираната сума.
 
Серията инвестиционно-застрахователни продукти „Еверест“ на Булстрад Живот стартира успешно в края на 2016 г. Първият продукт, базиран на индекс „EURO STOXX 50“, падежира през декември 2021 година и клиентите реализираха максималната възможна доходност от 28%. Пощенска банка проведе активна информационна кампания към потребителите и съдейства в цялостния процес по изплащане на сумите от Застрахователя.
 
Все повече наши клиенти търсят нови решения, които им осигуряват по-добра доходност в сравнение с традиционните спестовни продукти. Застраховките „Живот“, свързани със структуриран инвестиционен продукт, са отлична възможност и след реализирането на четири успешни продукта, те продължават да се радват на голям интерес. Благодарение на стратегическото ни партньорство с Булстрад Живот успяваме да осигурим разнообразни финансови решения за клиентите си и да отговорим на техните очаквания“, коментират от Пощенска банка.

Postbank

Богатото портфолио на банката предоставя на потребителите избор между различни спестовни продукти с възможност за доходност, като особено голям е интересът към структурираните депозити (Index Artificial Intelligence, Index Health Care и др.**). Те предоставят отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити. Лихвата при тези структурирани продукти е обвързана с представянето на различни борсови индекси, които отразяват движението в цените на акциите, включени в тях.

При постигнато положително изменение на индекса за периода на депозита, може да бъде получена доходност, равна на % от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса клиентът не получава лихва, но запазва 100% от главницата по депозита си. Основните предимства на структурираните депозити са, че те комбинират сигурността на традиционния банковия депозит с потенциала за доходност от инвестиция във финансов инструмент.
 
Допълнителна информация за продуктите, предлагани от Пощенска банка (включително основен информационен документ за застраховките), можете да намерите на www.postbank.bg.
Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.
* Пощенска банка разпространява застраховка „Еверест V“ в качеството на застрахователен агент на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.
** Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на структурираните депозити към момента е изтекъл.