Към края на месец май общозастрахователните компаниите отчитат брутни приходи в размер на 665 818 470 лева. Това представлява увеличение от 4,8% на годишна база. За същия период на миналата година сумата е била 635 579 679 лв. 

Това показват данни за застрахователния пазар към 31 май 2016 г., изнесени на сайта на Комисията за финансов надзор. Традиционно най-много приходи в общото застраховане носят автомобилните застраховки, следвани от имуществените и здравните. 

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" е донесла най-много премийни приходи. Данните сочат, че те са в размер на 270 млн. лв. към последния ден на май 2016 г. Това е повишение от 6% спрямо 31 май 2015 г. Следва застраховката "Автокаско", при която също е отчетен ръст. Тя носи премийни приходи от 203,96 млн. лв., което е с 5,8% увеличение в сравнение с периода януари-май 2015 г. 

Премийните приходи на имуществените застраховки "Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имуществото" са общо 102,4 млн. лв. При тях резултатите са почти идентични с миналогодишните. Здравната застраховка "Заболяване" носи 20,87 млн. лв. премии, което е ръст от 13,7% за година. 

КФН изнесе на сайта си и резултати за цялата 2015 г. Те показват, че към края на миналата година общо застрахователни компании у нас отчитат премии в размер на общо 1 573 050 981 лева.

Раздвижване при полиците "Живот"

Сериозен ръст на премиите отчита животозастраховането, показват данните на КФН към 31 май 2016 г. 13-те животозастрахователни дружества и двете животозастрахователни кооперации у нас имат общо 194,44 млн. лв бруто приходи. Това представлява 12,4% повишение спрямо първото петмесечие на 2015 , когато те са били 173, 07 млн лв. 

Най-голям е приходът от застраховките "Живот" и рента. Той расте с 16% на годишна база до 134,4 млн. лв. Голям ръст има при застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд, които отчитат 24,83 млн. лв премии. 

Резултатите показват, че те носят със 7,9 млн. лв. или 46,6% повече приходи спрямо периода януари-май 2015 г. 14,3 млн. лв. са приходите от здравните застраховки, които предлагат животозастрахователните компании. Това е 15,6% ръст на годишна база. За цялата 2015 г. животозастрахователни дружества у нас отчитат премии в размер на 391 268 175 лева.