Румънски шофьори точат нашия Гаранционен фонд за Гражданска отговорност, съобщи  Борислав Богоев, зам.-председател на Комисията за финансов надзор (КФН) на международна конференция по проблемите на автомобилното застраховане, организирана в София.

Румънски граждани купуват коли в България  и продължават да ги карат с наши номера, вместо да ги пререгистрират с румънски. Ако предизвикат катастрофа и нямат застраховка, щетите ги поема нашият Гаранционен фонд, обясни Богоев. Сега в Румъния над 3500 коли се карат постоянно с наши номера, каза комисарят от  МВР Алекси Стратиев.

Това е схема за изтичане на национален капитал,  заяви Богоев. Подобни практики започват да използват  граждани и на други държави в региона - Македония, Гърция, Сърбия, Турция, допълни той.

Основните причини за използване на български  номера при шофиране в чужбина са пробойните в нашето законодателство, ниските данъци и такси, както и сравнително евтините премийни вноски за "Гражданска отговорност". 

В Румъния например, премията и обезщетенията по "Гражданска отговорност" са два пъти по-високи, съобщиха участници в конференцията.  

Другите схеми, по които се точи "Гаранционния фонд" в чужбина са:  каране на автомобил с пълномощно от собственик - български гражданин, или  пък  регистриране на фирма в България, дейността на която е единствено да държи коли на свое име.

Богоев  даде информация за нашенец, който има регистрирани на свое име 720 автомобила, които после преотстъпва с пълномощно. Това са обикновено неграмотни и безимотни хора, на които държавата нищо не може да вземе, посочи той.

МВР сега подготвя промени в Наредбата за регистрация на автомобили.  С тях, ако новият собственик е от друг град или държава, ще трябва задължително да направи пререгистрация на  колата,  в противен случай след 14 дни старата  регистрация се
заличава. Тогава  дори да направи катастрофа, новият собственик не може да ползва услугите на Гаранционния фонд. Този фонд сега дължи около 65 млн. лв. обезщетения, макар че голяма част от исковете се обжалват. Няма да има промяна във вноската за Гаранционния фонд - тя ще остане 8,50 лв. и през 2012 година, каза  Богоев.

Подготвя се и обща информационна база между КФН, МВР и Нотариалната камара за да се следи за промяната на собствеността на колите и даването на пълномощни за тяхното ползване.