Финансовото поощряването на изрядните и наказания за джигити трябва да се изчислява спрямо щетите, които са причинили на пътя, предлага новата агенция за безопасност на пътя, начело с Малина Крумова.

Агенцията съвместно със застрахователите и експерти са подготвили модел, който е предложен на Комисията за финансов надзор.

„За да има превантивен ефект „малусът“ в системата трябва да се чувства, но целта не е да се увеличат средствата от „Гражданската отговорност“, а в рамките на събираните пари да има преразпределени спрямо рисковите водачи“, уточни пред „Монитор“ Малина Крумова. По думите й не трябва да се допуска „малус“ на колата, защото превозните средства не причиняват катастрофи, а техните водачи.

Щетите трябва да бъдат основание за промяна на класовете и процента на „малуса“ и ако се въведе критерии за поведението на водача без щети, те трябва да са силно ограничени до малко на брой и високо рискови. Това са употреба на алкохол, висока скорост и други, които трябва да се уточнят от КФН.

Въвеждането на новата система трябва да е по етапно считат от агенцията за безопасност, за да се проследи ефективността й.

„Не може всички да сме на нула, защото нарушения и досега е имало. Обективно е да се въведе на база на щетите, защото този критерий е обективен и безспорен“, уточни Крумова. И няма за едно и също нарушение да бъдат наказва по няколко пъти, както предвиждаше предложената система от предишното ръководство на регулатора. Крайната цел на системата „бонус-малус“ е да коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя и да възпита във водачите на автомобили чувство за отговорност. Като резултат ще се подобри пътната безопасност и респективно целта е намаляване на броя на смъртните случаи и телесните наранявания.

През есента ще бъде готово новото предложение за въвеждането на „бонус-малус“ системата за застраховката “Гражданска отговорност”. В момента работи нова международна работна група, която да създаде система, при която шофьори без нарушения на пътя ще плащат по-евтина полица, а за водачите с много провинения цената ще е много по-висока.

„Бонус-малус“ е система, прилагана в много страни в Европа, която персонализира премията, платена от застраховащия/потребителя, като взима предвид поведението на пътя и историята на претенциите. Миналата година бе представен вариант, но той срещна остро обществено недоволство.