Депутатите не се трогнаха от притесненията на по-малките компании от застрахователния сектор, които Комисията за финансов надзор (КФН) иска да натовари с високи такси.

Бюджетната комисия одобри на второ четене поисканите от КФН промени в тарифата, които предвиждат вдигане на много от таксите, включително и петорно завишение на една от сумите, която брокерите ще трябва да плащат.

От догодина за лукса да бъдат надзиравани от регулатора те ще дължат 5000 лева вместо сегашните 1000 лв.

"Таксата е непосилна за голяма част от брокерите и те ще бъдат принудени да прекратят дейност", алармираха от Асоциацията на застрахователните брокери в България.

У нас има близо 380 застрахователни посредници. Половината от тях имат под 1 млн. лева приходи от продажба на полици. Именно за по-дребните брокери асоциацията настоя пред бюджетната комисия да бъде приета по-поносима такса - 2000 лв.

"Има притеснение, че големите на пазара искат да изтласкат по-малките. Това не е добре, защото, колкото повече са играчите, толкова по-голяма е конкуренцията и по-ниски са цените", посочи депутатът от БСП Румен Гечев. 

Големите компании обаче контрираха, че играчите на застрахователния пазар не бива да се делят, защото изискванията към брокерите и контролът на КФН върху тяхната дейност са едни и същи.

"Освен това предстоят да бъдат въведени по-строги регулации на пазара и брокерите трябва да са достатъчно финансово стабилни, а не да завличат застрахователните компании и клиентите си", заявиха от асоциацията на българските застрахователи. ГЕРБ и КФН също не приеха предложението за по-ниски такси. 

Бюджетната комисия гласува единодушно драстичното завишение на таксите, които КФН ще събира от останалите поднадзорни компании - пенсионните дружества, застрахователни компании и инвестиционни посредници.

Най-сериозната тежест ще понесат пенсионните дружества, които в момента плащат 15 000 лв. годишно плюс 7500 лв. за всеки управляван фонд. За тях таксата догодина се увеличава на 100 000 лв. плюс 50 000 за всеки отделен фонд.

За общ надзор застрахователните компании ще плащат 140 хил. лв. годишно при сегашни 60 хил. лв., а за издаване на лиценз увеличението е от 45 000 на 135 000 лв. Инвестиционните посредници ще плащат по 10 200 лв.