Таксата, която се плаща към Гаранционния фонд за застраховка “Гражданска отговорност”, ще остане 8,50 лв. въпреки искането на някои компании да бъде намалена, реши Комисията за финансов надзор (КФН).

Така заедно със стикера, който струва 1,50 лв. и се поставя на предното стъкло на автомобила, към фонда ще се отчисляват по 10 лв. за всяка сключена полица. Тази сума се заплаща от потребителите при сключване на застраховката.

Според застрахователи таксата от 8,50 лв. на автомобил е прекалено висока. “Събирането й в този размер бе оправдано, когато Гаранционният фонд нямаше нужния ресурс”, заяви шефът на “Бул инс” Петрозар Петков. По думите му през последните години се натрупаха значителни средства, които стоят неизползвани и сега е напълно възможно вноската за фонда да се намали наполовина. Застрахователи поискаха и премахване на стикерите, тъй като полиците са вече електронни, но това не бе прието от КФН.

Без промяна остава и вноската по застраховка “Злополука” на пътниците - 0,15 лв. за всяко място.

Комисията за финансов надзор реши дължимите суми да се превеждат от компаниите по сметка на фонда до 10-о число на втория месец след сключването на застрахователните договори.

 

Гражданска отговорност - Сравнете офертите на застрахователите и поръчайте на най-ниска цена