Готова е Системата за застрахователна история и оценка на риска, която ще обедини данни на застрахователи за измамници и съмнителни лица и след Нова година ще може да започне да се попълва с информация.

Това обяви по време на конференцията „Сигурност и превенция на застрахователните измами" Юрий Тодоров, президент на Асоциацията за застрахователна сигурност, която е подготвила платформата.

„Попълването на системата не означава, че от утре ще започнем да разкриваме масово измамите, но ще позволи тяхната превенция и постепенно ограничаване“, заяви още Тодоров.

Никой в момента не може да каже колко застрахователни случаи с откраднати автомобили са регистрирани на едно и също лице или колко пъти едно лице е завело тотална щета например. Не се знае дали за дадено увредено имущество не е получено обезщетение и при друг застраховател. Въпреки че застрахователите имат огромна информация, никой не знае дори колко застраховани автомобила са откраднати и дали едно лице няма откраднати 20 коли например.

Немалък е проблемът с лизинговите измами, където измамници се прикриват зад имената на лизингодателите, обясни експертът. Много са тези, които сключват различни застраховки при различни компании и така общата им щетимост остава неразкрита.

Амбицията на системата е именно да се преодолее липсата на данни за застрахователната история на клиента и по този начин да се установяват нелоялните действия, предишните щети, да се пресекат опитите за двойно застраховане и като цяло да се оценява риска на бъдещите клиенти.

В системата ще бъдат вкарвани лица, МПС, обекти и събития, при които е имало опит за неправомерно получаване на обезщетение или съмнителни обстоятелства около събитието или сключването на договора. Там ще се въвежда информация за заблудите и предоставянето на неверни или фалшиви документи или съзнателното укриване на данни. Клиент би попаднал в системата и след много заведени щети, повтарящи се събития и щети с прекалено голяма стойност. Информация ще има и за онези, на които им е била издадена антидатирана полица или са се опитали да се застраховат на няколко места едновременно и и да получат обезщетение. Основание за включване в системата ще има за всяко нелоялно действие в ущърб на икономическите интереси на застрахователя.

Попадането в черния списък няма да означава, че съответното лице непременно е измамник, ако това не е било доказано. Според анализи едва 10% от случаите на измама се доказват. Затова е нужна именно информация за съмнителните случаи – за да се привлича вниманието, където е необходимо, така че проверките да се извършват своевременно и по-бързо.

Базата данни ще бъде полезна и за множество анализи в застраховането, като например, може да се установи тенденция на увеличаващи се кражби на определени марки и модели коли.

Все още не е ясно кои застрахователи ще се включат в нея и къде ще бъде базирана системата. Поканени са за участие всички компании, а системата може да бъде ситуирана, където решат Асоциацията на застрахователите и КФН. Според Тодоров ще бъде достатъчно и 4 дружества да се включат, за да бъде ефективна. В масива няма да се въвеждат данни от МВР, а само от застрахователните компании.

Достъп до него ще имат лицензирани застрахователни компании, КФН, НББАЗ, ГФ и оторизирани държавни органи. В застрахователните компании ще има две нива на достъп, като само ръководителите ще могат да ползват пълната информация и да я въвеждат.