Управляваните от застрахователните дружества в България средства са в размер на 7,297 млрд. лева към края на декември 2017 г., което е със почти 175 млн. лв. по-малко от предпоследното тримесечие на миналата година, сочат данни на БНБ.

За година обаче техният размер се увеличава с 10,3% (678,9 млн. лв.).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, за година нарастват с 11,1% и в края на декември 2017 г. достигат 2,034 млрд. лв. На тримесечна база увеличението е с 2,6%, изчислиха в централната банка. Относителният дял на животозастрахователните дружества в общия размер на активите в края на четвъртото тримесечие на миналата година е 27,9%, докато преди година беше 27,7%, а към края на септември 2017 година – 26,5%.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, в периода октомври – декември се увеличават с 9,9% (476,2 млн. лв.) на годишна база и достигат 5,263 млрд. лева в края на миналата година. Те обаче намаляват с 4,1% (226,4 млн. лв.) спрямо края на третото тримесечие на 2017 г., отчитат в БНБ.

Към 31 декември 2017 г. относителният дял на активите им е 72,1%, докато година по-рано бяха 72,3%, а в към края на септември миналата година заемаха дял от 73,5%.