Спадът на българския застрахователен пазар продължава четвърта поредна година, показват предварителните данни на Комисията по финансов надзор.

През 2012 г. приходите от премии на застрахователите у нас са намалели с 0,7% до 1,598 млрд. лева. През 2011 г. застрахователният пазар се сви с 0,8%.

През м.г. премиите от общо застраховане намаляват с 2,1% до 1,337 млрд. лв., но при животозастраховането има увеличение с 6,9% до 261,6 млн. лева.

Негативната тенденция на спад на пазара се усложнява допълнително и от увеличение на исковете, които при общото застраховане през м.г. нарастват с 4% до 724,3 млн. лв., а при животозастраховането - със 7,9% до 105,8 млн. лева.

Застрахователите са увеличили капиталовата си база с 1,5% до 922,3 млн. лв., а брутните им технически резерви са се вдигнали с 5,8% до 1,543 млрд. лева.

За година общата печалба в общото застраховане е намаляла от 51,5 на 48,7 млн. лв. За сметка на това при животозастрахователите печалбата се е увеличила от 15,8 млн. лв. на 28,2 млн. лева.

На фона на нестабилния застрахователен пазар, здравното осигуряване показва сериозен ръст, като през м.г. дружествата от сектора са увеличили премийните си приходи с 11,5% до 45,1 млн. лева.