Валидността на последното решение на ТЕЛК да се удължава автоматично, ако  човек с увреждане подаде заявление за преосвидетелстване не по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на експертното решение, но от ТЕЛК не са установени видът и степента на увреждане по заявлението, тоест е налице забавяне.

Това предвиждат промени в Закона за хората с увреждания, внесени от ГЕРБ в Народното събрание.

За забавяне ще се счита, ако ТЕЛК не се произнесе в 14-дневен срок от подаване на заявлението, когато говорим за временна неработоспособност и в 30-дневен срок за освидетелстване или преосвидетелстване за степен на увреждане на деца до 16-годишна възраст и лица, придобили право на пенсия, както и за степен на намалена работоспособност на хора в трудоспособна възраст и потвърждаване на професионална болест.

Предлага се още в тези случаи да продължи да се изплаща и пенсията, добавките или помощите на човека с увреждане до издаването на ново експертно решения.

Информацията за забавяне и насрочената дата за преосвидетелстване трябва да се изпратят от съответната Регионална здравна инспекция на НОИ, НЗОК, Агенцията за социално  подпомагане, работодателя и общината, като се отбелязва върху експертното решение, че валидността е удължена, пише още в законопроекта.

Ако се издаде ново експертно решение за по-ниска група на инвалидност, водещи до намаляване или отпадане на получаваните помощи, освидетелстваното лице няма да възстановява вече получената сума.

Хора с увреждания ще получават помощни средства по нов ред

Според депутатите от ГЕРБ промените се налагат, тъй като регламентираните срокове за насрочване на дати от ТЕЛК и НЕЛК не се спазват, като забавянията са драстични и стигат дори до 1 година от подаване на документите. Нормативно определеният 3-месечен срок за произнасяне на ТЕЛК и НЕЛК, също е твърде дълъг и нарушава правата на хората с увреждания.

istock
istock

От една страна след изтичане на срока на текущото експертно решение се спират пенсии за инвалидност, добавки към пенсията в това число и за чужда помощ, както и месечната финансова помощ. Хората не могат да ползват и данъчни облекчения, такива за издаване на документи за самоличност, освобождаване от заплащане на винетен стикер.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg