Airbnb имот

Данъци

Каква печалба декларираха собственици на Airbnb имоти

Над 4 млн. лв. доход са декларирали собственици, които предоставят недвижими имоти за настаняване на туристи чрез платформата Airbnb, съобщават от Националната агенция за приходите. При краткосрочно ...

1