данъци върху доходите

Данъци

Предлагат промени в данъците върху доходите ни

Работодателите да предоставят пълна информация за всички доходи от трудови правоотношения, които са освободени от облагане, предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, качени ...

2