добавки към пенсията

Осигуряване

Колко пенсионери получават добавки към пенсията

Над 678 хиляди пенсионери получават вдовишка добавка към пенсията си по данни на НОИ към края на 2023 г. Става въпрос за добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване, която е в размер на 26,5 ...

0