договор за кредит

Кредитиране

Предлагат нови правила при теглене на потребителски кредит онлайн

Договорът за потребителски кредит, когато се сключва в електронна форма, да се подписва с квалифициран електронен подпис. Това предлагат депутати, които са внесли в Народното събрание промени в Закона ...

0