фалшиви съобщения

Потребители

Разпращат фалшиви съобщения за награди от името на Български пощи

Български пощи предупреждават, че от тяхно име се изпращат фалшиви съобщения под формата на анкети и игри, като за участие се обещава награда мобилен телефон. За целта се изискват лични данни и информация ...

0