форсмажор

Земеделие

Без подкрепа за стопани, ако не уведомят за опожарените си площи

Държавен фонд „Земеделие“ призовава всички земеделски стопани, които са кандидати по схемите и мерките за директни плащания и чието стопанство е засегнато от пожарите да уведомят Разплащателна агенция ...

0