материални лишения

Пари

Румънците по-бедни от нас

Румънците са по-застрашени от бедност и социално изключване от българите, показват последните данни на Евростат. През 2020 г. в ЕС е имало 96,5 милиона души в риск от бедност или социално изключване, ...

4