МФ

Застраховане

Предлагат промени в изплащането на щети по „Зелена карта“

Отделни застрахователи в България оспорват основателността на исканията за възстановяване на платени обезщетения от кореспонденти и национални бюра в други държави членки по застраховка „Зелена карта“, ...

0

Данъци

Предлагат да се забранят плащания в брой над 5000 лева

Във връзка с прието  решение на Министерски съвет за съставяне на проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г. с дефицит от 3% и анонсираните от министъра на финансите Росица Велкова приходни мерки ...

2

Икономика

МФ: България е заплашена от фалит

България е заплашена от фалит. Има сериозен проблем с поддържането на фискалната стабилност. Съществува риск за промяна на съществуващия курс на лева към еврото. За неопределено време се налага отлагане ...

2

Икономика

Икономист: България няма да покрие техническите критерии за влизане в еврозоната

България няма да покрие техническите критерии по отношение на инфлацията за влизане в еврозоната. Това само по себе си не означава категорично, че няма да бъдем допуснати, защото е до голяма степен ...

2

Пари

Предлагат облекчения за длъжниците

Облекчения за длъжниците предлагат в свое становище от Министерство на финансите по  внесени от депутати от ГЕРБ промени в Закона за защита на потребителите. То предвижда кредиторите да нямат възможност ...

0