Националната асоциацията на строителните предприемачи

Имоти

Имотите у нас стават по-недостъпни

Достъпността на имотите у нас все още е на челните места в ЕС, макар през последните три полугодия този тренд да се влошава. Ако през 2021 г. коефициентът на достъпност в София е 0.8 /отношение СРЗ: лв./кв. ...

4