осигурителен принос

Пенсиониране

Има ли риск да изгорят парите ни за втора пенсия

Доходността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за двегодишен период е средно -2,13%. Те инвестират тези средства, затова е нормално да има положителна и отрицателна доходност. Външни макроикономически ...

2