плаваща лихва

Кредитиране

Ситуацията с жилищните кредити е все по-обезпокоителна

Ръстът на ипотечния кредит става все по-обезпокоителен. За последните 12 месеца до края на декември 2023 г. общият размер на отпуснатите от банките ипотечни кредити за домакинствата нараства с 20,5%. Темпът ...

1