потребителски стоки

Храни

Румъния ни бие по евтини храни

През 2022 г. Румъния и България отбелязват най-ниското равнище на цените на потребителски стоки и услуги от крайното потребление на домакинствата в рамките на ЕС, което е 41 процента по-ниско от средното ...

2