преброителна карта

Потребители

Как да разпознаем преброителя, който звъни на вратата ни

От  НСИ разясниха как да сме сигурни, че човекът, който звъни на вратата ни, е преброител, а не злонамерен човек. Първо – преброителят задължително трябва да се представи и покаже своята служебна карта, ...

0