работа на празник

Работа

Колко ще ви платят, ако работите днес и утре

По повод националния празник 3 март от Главната инспекция по труда напомнят, че за работа на официален празник се полага минимум двойна надница. Каква надница се пол...

1