работдател

Осигуряване

Заплащане на отпуски поради лични и семейни причини

Отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения са определени в Кодекса на труда. Работникът или служителят има право на тях по силата закона, а работодателят е длъжен да осигури ползването ...

0