работодател

Работа

Как да уведомим работодател за бременност

Няма подходящо или неподходящо време да кажете на шефа си, че сте бременна, но повечето жени изчакват малко след първия си триместър – когато вероятността от спонтанен аборт е намаляла значително – и преди ...

1

Работа

Какво губим, ако работим без трудов договор

По повод стартирането на летния сезон и активното търсене на работници за сезонна заетост Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) напомня на търсещите работа хора да бъдат внимателни ...

0

Работа

При какви условия можем да ползваме неплатен отпуск

Отпускът, бил той платен или неплатен, е важен елемент за балансирането на работната и личната сфера на работниците и служителите. В законодателството се дават определени права и задължения както на едната, ...

1

Работа

Какви са правата ни, ако искат да ни намалят заплатата

Трудовият договор е ключов документ, който регулира отношенията между работодателя и служителите. В него се определят не само основното възнаграждение, но и други важни аспекти като допълнителни с постоянен ...

1

Работа

Мога ли да бъда едновременно работник и работодател в една фирма

Разглеждането на възможността за собственик на фирма да назначи себе си на определена длъжност често се поставя като въпрос от практика. Например, представете си, че собственикът на малка консултантска ...

1

Работа

Възлагат ни работа, която не е свързана със задълженията ни

Над 200 000 нарушения на правото на труд са отчели от КНСБ през миналата година. Най-много са свързани с възлагане на задачи на работниците, които са извън задълженията им, каза вицепрезидентът на синдиката ...

1

Осигуряване

Срокове и ограничения при обезщетението за безработица

В законодателството на много страни, включително и в България, се установява правото на парично обезщетение за лицата, които са безработни и отговарят на определени критерии. Това е мярка, която има ...

1

Работа

Какви права имат работещите при работа по празниците

Въпреки че през 2024 г. официалният празник 6 май – Гергьовден, съвпада с четвъртия почивен ден от великденските празници – понеделник, той не се компенсира с неприсъствен ден. Според Кодекса на труда ...

0

Работа

Платен образователен отпуск – една немска практика с потенциал

Стотици хиляди българи живеят и работят в Германия. По данни на европейската статистическа служба Евростат броят на нашите сънародници в страната е около 400 000. Ако ваши познати или самите вие сте част ...

0

Работа

Какво представлява дисциплинарното наказание „Забележка“

Във всеки трудов колектив е от съществено значение поддържането на адекватно ниво на трудова дисциплина. За тази цел, законодателството предвижда определени наказания за случаите на нарушения. Важно ...

0