работодател

Осигуряване

Как да проверите дали работодателят ви внася осигуровки

Какво да направите, ако смятате, че работодателят ви не ви превежда дължимите осигуровки? На първо място, проверете във фиша за месечната ви заплата. Там трябва да е отразено дали са извършени съответните ...

1

Осигуряване

Обезщетениe за причинени вреди на работника

Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи ...

0

Осигуряване

Имаме ли право на повече отпуск, ако сме с ТЕЛК

Какви са особеностите на организация на отпуските на служителите намалена работоспособност от 50 и над 50%, какъв е размерът им и могат ли да се договорят допълнителни дни, отговаря Тодор Капитанов - създателят ...

0

Пенсиониране

Имам ли право на шест заплати при пенсиониране, ако съм уволнен

Правото на шест заплати при пенсиониране на работниците и служителите е една от най-горещите теми, вълнуващата гражданите, наближаващи пенсионна възраст. Дали имаме право на шест заплати при пенсиониране, ...

2

Осигуряване

Обезщетение при незаконно уволнение на работника

Кога имаме право на обезщетение при незаконно уволнение на работник от страна на работодател, при какви условия се получава и в какъв размер се заплаща, отговаря Тодор Капитанов - създателят на www.mywork.bg. Обезщетението ...

0

Осигуряване

Работодателят няма право да удържа от заплатите пари за Covid тестове

Когато законът изисква от работодателите да се правят тестове за COVID-19, тяхно задължение е да заплащат тестовете. Работодателят няма право да удържа от заплатите на работниците и служителите пари, които ...

0

Работа

Работодателят няма право да задължава работниците да се ваксинират

Работодателят няма право да задължава работниците да се ваксинират. Това посочва експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов в безплатното издание "Справочник за трудовите права на работещите българи ...

1

Работа

Трудов експерт: Работодателят трябва да се грижи за здравето на служителите си

"Ресторантьорите не трябва да бъркат икономическите изисквания към държавата за подпомагане на сектора с мерките за опазване на общественото здраве, каквито са зелените сертификати", каза пред БНР д-р ...

0

Работа

Трябва ли ми Зелен сертификат за работа

Какви са задълженията на работодателя и на работника/служителя, след като влизането на действие на последната заповед на министъра на здравеопазването и в кои случаи ще ни бъде необходим Зелен сертификат ...

0

Осигуряване

По колко лева се полагат за командировка

Има ли значение за колко време излизаме в командировка при нейното заплащане? Оказвали значение дали нощуваме извън населеното място, или се връщаме в същия ден? Какво се включва в сумата, която следва ...

2