работодател

Работа

Как работодатели да подпомагнат персонала при нарастващите разходи за живот

Националната здравна служба (NHS) публикува предложения, базирани на  нейните практики в областта на заетостта. „За да подкрепим местните работодатели, нашият център събира важни данни и добри работодателски ...

0

Данъци

Нови образци на декларации за ползване на данъчните облекчения за деца

Новите образци на декларациите за данъчни облекчения за деца и деца с увреждания са публикувани на сайта на Националната агенция за приходите, съобщават от офиса на администрацията в Хасково.  Формулярите ...

0

Работа

Нарушаване на синдикално право на сдружаване: История на един работник

В съвременното общество правата на работниците са от съществено значение. Едно от основните права на работника е правото на синдикално сдружаване, което му позволява да се организира с колегите си с цел ...

0

Работа

Как се променя заплащането при намаляване на работното време

В живота на бизнеса е възможно работното време да се променя поради различни обстоятелства. Важно е обаче да се осъзнае, че тези промени не водят автоматично до намаляване на трудовото възнаграждение. ...

0

Работа

Одобриха промените при работата от разстояние

Правителството одобри законопроект за промени в Кодекса на труда, с които се усъвършенства нормативната уредба за работата от разстояние и се регламентира отговорност на изпълнителя за изплащане на трудови ...

0

Работа

Имаме право на безплатен достъп до трудовите си документи

В нашата съвременна работна среда информацията играе важна роля, и работниците все по-често изразяват интерес към документите, съхранявани от техните работодатели в трудовите им досиета. Експертът по трудово ...

1

Работа

Право на безплатно работно и униформено облекло

Работното и униформено облекло са съществена част от работната среда и могат да изиграят ключова роля за комфорта и безопасността на работниците и служителите. Според закона, работодателят трябва да ...

1

Работа

Работа на срочен трудов договор: митове и истини

Разбирането на разликата между срочен трудов договор и трудов договор за неопределено време може да бъде източник на объркване за много работници. Често се случва хората да се притесняват, че ако сключат ...

1

Работа

Имате право на очен преглед за сметка на работодателя

В днешно време, работата пред компютър и други технологични дисплеи е стандарт за мнозина. Но този модел на труд има своите изключителни предизвикателства, особено когато става въпрос за здравето на нашите ...

0

Работа

Изпитателен срок в трудовия договор: предимства и рискове

В момента на търсене на работа, когато предложението за нова позиция най-после се появи, работникът получава трудов договор, който в повечето случаи включва клауза за срок на изпитване, уреден в полза ...

0